มอบทุนการศึกษา(ศูนย์โยเรแห่งประเทศไทย)

21 พ.ย 2562โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา (ศูนย์โยเรแห่งประเทศไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม