ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

สามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขวัดช่อง
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 16:45 น.)