กิจกรรมวันสุนทรภู่61

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:54 น.)