ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560


โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560