ถวายรองเท้าสามเณร

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาถวายรองเท้าสามเณรนักเรียน
 ขอขอบคุณเงินสนับสนุนของใช้ส่วนตัว
เเละอนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2017 เวลา 10:24 น.)