ปฐมนิเทศ

ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
 
                       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 18:02 น.)