ผลการเรียน

แข่งขันทักษะระดับประเทศ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
แข่งขันทักษะระดับประเทศ
“๔๘ ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย”
ในการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:54 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2020 เวลา 09:23 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการปฏิบัติธรรม 2562

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2020 เวลา 09:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR