ผลการเรียน

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี2562

พิธีรับใบประกาศนียบัตร
ให้แก่สามเณรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ.โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกเพิมเติม

 

มอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน

คุณมาติน คุณเอเลน และคุณดีแลน

ได้มามอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

และเยี่ยมชมสามเณรระหว่างทำการสอบจากประเทศอังกฤษ

คลิกเพิ่มเติม

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

จัดทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึง 4 มีนาคม 2563

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกเพิ่มเติม

 

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR