มอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน

คุณมาติน คุณเอเลน และคุณดีแลน

ได้มามอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

และเยี่ยมชมสามเณรระหว่างทำการสอบจากประเทศอังกฤษ

คลิกเพิ่มเติม

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

จัดทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึง 4 มีนาคม 2563

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกเพิ่มเติม

 

แข่งขันทักษะระดับประเทศ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
แข่งขันทักษะระดับประเทศ
“๔๘ ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย”
ในการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:54 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR