โครงการปฏิบัติธรรม 2562

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2020 เวลา 09:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่มที่ 4

วันศุกร์ที่ 13 เดือน ธันวาคม 2562
ได้เข้าร่วม งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่มที่ 4 ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

มอบทุนการศึกษา(ศูนย์โยเรแห่งประเทศไทย)

21 พ.ย 2562โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา (ศูนย์โยเรแห่งประเทศไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR