กิจกรรมทัศนศึกษาแก่งลานนกยูง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการค้นคว้าสิ่งใหม่
และนำไปพัฒนาให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 เวลา 16:29 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียน คีรีวงศ์วิทยา

โครงการปฎิบัติธรรมสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:38 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผอ. พศจ. นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผอ. พศจ. นครสวรรค์ และคณะ ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR