กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าร่วม
งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่ม 4 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
"สร้างสรรค์ด้วยใจมุ่งมั่น แข่งขันด้วยสามัคคี ปริยัติสามัญกลุ่ม 4 วิชาการ"
ณ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 16:25 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแก่งลานนกยูง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการค้นคว้าสิ่งใหม่
และนำไปพัฒนาให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 17:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการปฏิบัติธรรมสามฌณรนักเรียนคีรีวงศ์วิทยา

โครงการปฎิบัติธรรมสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วัดบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ.2561

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 17:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR