กิจกรรมวันรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

ประจำปีการศึกษา 2560     ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 17:23 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวันสุนทรภู่60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document