โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระราชพรหมาจารย์ วิ.(บุญรอด ปญฺญาวโร)

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา19:00น.
ณ ศาลาธรรมมานุภาพ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และสามเณรนักเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาทั้งหมดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
อุทิศถวาย พระราชพรหมาจารย์ วิ. (บุญรอด ปญฺญาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560   ตั้งเเต่วันที่ 25-28 กันยายน 2560
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 

                                                                                                                                                   

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 17:56 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ SPACE INSPIRIUM และ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ การเรียนการสอนให้นักเรียน
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีและรู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้า เพื่อมาปรับให้เข้า
กับการเรียนและการดำเนินชีวิตในยุค Thailand 4.0  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR