ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 26-27 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

English camp

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม
English camp ครั้งที่ 11 ร่วมกับมูลนิธิ set ในวันที่ 6 

อ่านเพิ่มเติม...

 

THE SET FOUNDATION

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ
 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 เวลา 22:03 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document