ผอ. พศจ. นครสวรรค์ นิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผอ. พศจ. นครสวรรค์ และคณะ นิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

จากใจพี่ถึงน้อง

พระมหาวัฒชัย ฐิตญาโณ พร้อมครอบครัวศิษย์เก่าโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตหารเพล แด่น้องๆสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
  ทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาขอขอบพระคุณและทราบซึ่งใจเป็นอย่างมาก
ที่ยังรักและคิดถึงโรงเรียนแห่งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมเดินขึ้นพระจุฬามณีเจดีย์ นมัสการหลวงพ่อมหาบุญรอด 2561

ทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้สามเณรนักเรียนทุกรูปได้
สักการะบูชาและขอพรให้เป็นสิริมงคล พร้อมลำรึกถึง
พระราชพรหมาจารย์ วิ. (บุญรอด ปญฺญาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ก่อตั้งวัดคีรีวงศ์และโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR