กิจกรรมทัศนศึกษาแก่งลานนกยูง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการค้นคว้าสิ่งใหม่
และนำไปพัฒนาให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 17:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการปฏิบัติธรรมสามฌณรนักเรียนคีรีวงศ์วิทยา

โครงการปฎิบัติธรรมสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วัดบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ.2561

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 17:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ฟาร์มจระเข้สามพราน และวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
จ.นครปฐม เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และได้รับประสบการณ์
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 17:51 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR