ถวายรองเท้าสามเณร

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาถวายรองเท้าสามเณรนักเรียน
 ขอขอบคุณเงินสนับสนุนของใช้ส่วนตัว
เเละอนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2017 เวลา 10:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฐมนิเทศ

ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
 
                       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 18:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

บรรพชาสามเณร 2-05-60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดบรรพชาสามเณรนักเรียนผู้เข้าเรียนใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document