สำนึกงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิเทศตรวจเยียม

วันที่ 24 ส.ค. 2559 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม นิเทศ ติดตาม
 กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 20:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สัปดาห์อาเซียน THE SPIRIT OF ASEAN 2016

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน THE SPIRIT OF ASEAN 2016
   ณ.โรงเรียนนครสวรรค์ รับชมการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
และเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการตลอดจนรับชมนิทรรศการอาเซียน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 14:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ 59

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั่งเเต่ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document