วิชาการงานอาชีพ(ภาคปฏิบัติ)

วิชาการงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการทำอาหาร

 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 15:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

GOOD BYE T.TOM

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมGOOD BYE T.TOM

ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดหลวงพ่อเดิม 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ วัดหลวงพ่อเดิม จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่ดี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 17:43 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document