อาจารย์สุภาพรรณพร้อมครอบครัวถวายเพล

อาจารย์สุภาพรรณพร้อมครอบครัวถวายเพล พระภิกษุและสามเณร
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ขอขอบคุณเเละอนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้  

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:16 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

บรรพชาสามเณร 10-05-61

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

ได้จัดบรรพชาสามเณรนักเรียนผู้เข้าเรียนใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:52 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560


โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR