ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

สามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขวัดช่อง
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 16:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่61

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:54 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการดื่มนมส่งเสริมสุขภาพ

ทุกวันพุธ โรงเรียนสนับสนุนให้สามเณรนักเรียนดื่มนม
เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 17:26 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR