โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 
เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
บรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 16:52 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบทุนขวัญถุงเปิดบัญชีธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2561

 

Mr. Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ SET
มอบทุนขวัญถุงเปิดบัญชีธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 16:10 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

Mr. Peter S. Robinson ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
Mr. Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ SET
ได้มาเยี่ยมชมการศึกษาและการจัดการห้องสมุดของทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 15:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR