ผลการเรียน

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่     
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2561

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 16:52 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
นักเรียนทุกรูปมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จึงทำให้การสอบครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ถวายน้ำปานะกับทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2019 เวลา 16:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR