โครงการปฏิบัติธรรมสามฌณรนักเรียนคีรีวงศ์วิทยา

โครงการปฎิบัติธรรมสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วัดบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ.2561

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 17:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ฟาร์มจระเข้สามพราน และวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
จ.นครปฐม เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และได้รับประสบการณ์
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 17:51 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒเมธี ดร.และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม 
นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 17:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR