กิจกรรมวันวันสุนทรภู่60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ
 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 17:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document