การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 2562

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้รับลางวัลชนะเลิศอันดับที่  2 จากพระพรหมุณี
การเเข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 09:41 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561   ตั้งเเต่วันที่ 25-28 กันยายน 2561
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 17:44 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าร่วม
งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่ม 4 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
"สร้างสรรค์ด้วยใจมุ่งมั่น แข่งขันด้วยสามัคคี ปริยัติสามัญกลุ่ม 4 วิชาการ"
ณ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 16:25 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR