ประกาศผลสอบป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๔

                เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.๑-๒ ถึงระดับ ป.ธ.๙ และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย ซึ่งบรรยกาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก

                กองบาลีสนามหลวง >> http://www.infopali.net

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 06:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนจะต้องนำมาตรฐานนี้ไปประเมินตนเอง (SAR)


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 20:13 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 รูป และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 รูป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 07:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR