อาคารสถานที่

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 13:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR