กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา คณะครู และนักเรียน
ได้เข้าร่วม
มหกรรมทักษะวิชาการ ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่ล้านนาไทย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2018 เวลา 15:09 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ปวันรัตน์พร้อมครอบครัวถวายผ้าห่ม

อาจารย์ปวันรัตน์พร้อมครอบครัวถวายผ้าห่ม พระภิกษุและสามเณร
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ขอขอบคุณและขอให้ญาติโยมทุกท่านมี อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง สาธุ

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแก่งลานนกยูง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการค้นคว้าสิ่งใหม่
และนำไปพัฒนาให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 เวลา 16:29 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR