กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 14:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบอุปกรณ์การศึกษาปี 2562

พระครูนิยมกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ และคณะครู
ถวายอุปกรณ์การเรียนให้แก่สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:49 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่     
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR