มอบทุนขวัญถุงเปิดบัญชีธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2561

 

Mr. Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ SET
มอบทุนขวัญถุงเปิดบัญชีธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 16:10 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

Mr. Peter S. Robinson ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
Mr. Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ SET
ได้มาเยี่ยมชมการศึกษาและการจัดการห้องสมุดของทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 15:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผอ. พศจ. นครสวรรค์ นิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผอ. พศจ. นครสวรรค์ และคณะ นิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR