สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
นักเรียนทุกรูปมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จึงทำให้การสอบครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ถวายน้ำปานะกับทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2019 เวลา 16:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โบรชัวร์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 เวลา 22:20 น.)

 

มูลนิธิจากประเทศอังกฤษตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Mr.Peter S.Robinson พร้อมด้วยกรรมการและผู้สนับสนุน
มูลนิธิ SET ได้พา Mies.Charlotte,MR.Stuart
Mies.Sue และ  Mr.david จากประเทศอังกฤษ ตรวจเยี่ยม
การเรียนการสอนของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 09:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR