พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 1/2554

                  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๙ โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมเป็นประจำทุก ๒ เดือน/ครั้ง โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเป็นวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:18 น.)

 

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการสอบ ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบซ่อม กำหนดดังนี้
-  ประโยค ๑ – ๒    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๓    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๔,๕ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  และประกาศผลสอบบาลีทุกประโยค ในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 
รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:18 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR