พิธีไหว้ครูและมอบไตรจีวร ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการไหว้ครู และมอบไตรจีวร ประจำปีการศึกษา 2554  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 รูป

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 06:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2554

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกับโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการถวายความรู้และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 140 รูป

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:39 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่าทางโรงเรียนจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นประจำทุกปี ที่จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักสูตร และัระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน อนึ่งการปฐมนิเทศ จะจัดตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR