การอบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Access

             พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ร่วมกับ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในการใช้โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Access โดยอาจารย์โกเมศ  ทังสุพานิช มาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ซึ่งได้การสนับสนุนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ๙ โรงเรียน ส่งบุคลากรโรงเรียนมาเข้าอบรมในโครงการนี้ด้วย...

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 1/2554

                  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๙ โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมเป็นประจำทุก ๒ เดือน/ครั้ง โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเป็นวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:18 น.)

 

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR