รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการสอบ ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบซ่อม กำหนดดังนี้
-  ประโยค ๑ – ๒    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๓    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๔,๕ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  และประกาศผลสอบบาลีทุกประโยค ในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 
รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:18 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศผลสอบป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๔

                เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.๑-๒ ถึงระดับ ป.ธ.๙ และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย ซึ่งบรรยกาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก

                กองบาลีสนามหลวง >> http://www.infopali.net

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 06:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR