เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แต่งตั้งเลขานุการรูปใหม่

พระเกศีวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเ้ภอเมืองนครสวรรค์

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาขอแสดงความยินดีกับรอง ผอ.พศ. คนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งให้ย้ายข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และอำนวยการ ระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน ๒ ราย คือ

 

        ๑.นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑
        ๒.นายพนม ศรศิลป์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้ง ๒ ท่าน มา ณ โอกาสนี้
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:21 น.)

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 โรงเรียนดีเด่นด้านควบคุมโรคไข้เลือดออก โซนเทศบาล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โซน เทศบาล ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2553 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมประกวดโรงเรียนด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา..

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:19 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR