วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.๒๕๕๔ - พศ.๒๕๕๗)

 

วิสัยทัศน์
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แต่งตั้งเลขานุการรูปใหม่

พระเกศีวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเ้ภอเมืองนครสวรรค์

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาขอแสดงความยินดีกับรอง ผอ.พศ. คนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งให้ย้ายข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และอำนวยการ ระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน ๒ ราย คือ

 

        ๑.นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑
        ๒.นายพนม ศรศิลป์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้ง ๒ ท่าน มา ณ โอกาสนี้
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:21 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR