รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2554

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกับโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการถวายความรู้และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 140 รูป

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:39 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่าทางโรงเรียนจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นประจำทุกปี ที่จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักสูตร และัระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน อนึ่งการปฐมนิเทศ จะจัดตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.๒๕๕๔ - พศ.๒๕๕๗)

 

วิสัยทัศน์
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR