การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒเมธี ดร.และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม 
นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 17:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
 
เมื่อวัรที่ 16-18 ส.ค. 2561 สามเณรนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6
แข่งขันและทัศนศึกษษสัปเาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 18:23 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

สามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขวัดช่อง
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 16:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR