กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั่งเเต่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

อาจารย์สมดีพร้อมครอบครัวถวายเพล

อาจารย์สมดีพร้อมครอบครัวถวายเพล พระภิกษุและสามเณร
 
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560   ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 
ขอขอบคุณเเละอนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 16:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วิชาการงานอาชีพ(ภาคปฏิบัติ)

วิชาการงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการทำอาหาร

 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 15:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document