มอบอุปกรณ์การศึกษาปี 2562

พระครูนิยมกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ และคณะครู
ถวายอุปกรณ์การเรียนให้แก่สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:49 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่     
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2561

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 16:52 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR