มอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว ประจำปีการศึกษา 2561

ถวายให้แก่สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2561

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 17:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 18:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 
เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
บรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 16:52 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR