มอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ
 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 17:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ถวายรองเท้าสามเณร

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาถวายรองเท้าสามเณรนักเรียน
 ขอขอบคุณเงินสนับสนุนของใช้ส่วนตัว
เเละอนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2017 เวลา 10:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฐมนิเทศ

ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
 
                       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 18:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document