โปรดเกล้าฯ ครม. ‘ยิ่งลักษณ์’ แล้ว

                เมื่อวันที่ 9 ส.ค. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งครม.ใหม่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้น

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 11:05 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงการใช้ภาษาไทยของประชาชนนั้น ในส่วนของมจร.ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทยของพระสงฆ์ สามเณร

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 21:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ร่วมกับมูลนิธิ SET จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สวนเสือศรีราชา,เมืองจำลอง,สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:15 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR