แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง 2554

มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

            1. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 รวม 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วันให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

            2. นักธรรมชั้นโท - เอก  กำหนดสอบวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2554 รวม 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วันให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

            3. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ในภาคเช้า สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้วิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น.  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 07:16 น.)

 

ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2554

สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จะได้จัดสอบ O - NET ประจำปีการศึกษา 2554 ตามปฏิทินที่กำหนดไว้แล้ว ทั้ง ม.3 และ ม.6  จึงขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมดำเนินสมัครสอบ โดยติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ทางเวบไชต์ของ สทศ. ที่ www.niets.or.th

>>>ตารางสอบ โอ เน็ต ม.3

>>>ตารางสอบ โอ เน็ต  ม.6

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 16:56 น.)

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 11:16 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR