ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2554

สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จะได้จัดสอบ O - NET ประจำปีการศึกษา 2554 ตามปฏิทินที่กำหนดไว้แล้ว ทั้ง ม.3 และ ม.6  จึงขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมดำเนินสมัครสอบ โดยติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ทางเวบไชต์ของ สทศ. ที่ www.niets.or.th

>>>ตารางสอบ โอ เน็ต ม.3

>>>ตารางสอบ โอ เน็ต  ม.6

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 16:56 น.)

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 11:16 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีท่านพระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน มีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง..

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 11:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR