ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดประชุมประจำเดือน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีท่านพระครูนิยมกิจจานุกิจ ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน มีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง..

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 09:25 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โปรดเกล้าฯ ครม. ‘ยิ่งลักษณ์’ แล้ว

                เมื่อวันที่ 9 ส.ค. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งครม.ใหม่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้น

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 11:05 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงการใช้ภาษาไทยของประชาชนนั้น ในส่วนของมจร.ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทยของพระสงฆ์ สามเณร

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 21:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR