แจกอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา โดยพระครูสมุห์กมล จนฺทวํโส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตามงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:01 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า  ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้นำเสนอ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 วัดคีรีวงศ์ จัดพิธีฉลองเปรียญธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประจำปี 2554 ณ ศาลาพุทธานุภาพ วัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์   สำหรับการจัดมุทิตาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรทุกรูป เพื่อที่ท่านจะได้นำกำลังใจในครั้งนี้ ไปเล่าเรียนวิชาภาษาบาลี และรักษาแก่นแท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 17:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR