จังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัด และพระภิกษุ/สามเณร ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้ จังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานจังหวัด) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๖๐๑ - ๓

 

24 กันยายน 2554 ช่วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมตลาดปากน้ำโพ

 

ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมใน 16 เขตการศึกษา ทั้ง ร.ร. และมหาวิทยาลัย

 วันที่ 21 ต.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมในสถานศึกษาทุกสังกัดของ ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่เขตการศึกษา 16 เขตทั่วประเทศ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ให้เลื่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ใน 16 เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ทุกโรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนจากกำหนดเดิมวันที่ 25 ต.ค.เป็นวันที่ 7 พ.ย. 2554

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011 เวลา 15:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR