ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงการใช้ภาษาไทยของประชาชนนั้น ในส่วนของมจร.ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทยของพระสงฆ์ สามเณร

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 21:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ร่วมกับมูลนิธิ SET จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สวนเสือศรีราชา,เมืองจำลอง,สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:15 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีไหว้ครูและมอบไตรจีวร ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการไหว้ครู และมอบไตรจีวร ประจำปีการศึกษา 2554  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 รูป

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 06:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document