สถานการณ์น้ำท่วม 2554

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

จังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัด และพระภิกษุ/สามเณร ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้ จังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานจังหวัด) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๖๐๑ - ๓

 

24 กันยายน 2554 ช่วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมตลาดปากน้ำโพ

 

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR