กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30สิหาคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรมทัศนศึกษา

ที่ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรี และบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจัดพิธีปิด

โครงการฝึกหัดจิตรกรรมไทย ๑๐๐ ชม.

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ส่งสามเณรนักเรียนเข้าเรียนจิตรกรรมไทย

ณ.ศุนย์การเรียนรู้ ภูทอง ครบ ๑๐๐ ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 

ประชุมสัมมนา

วันอังคารทีื่ 20 สิงหาคม 2562

คณะครูโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR