ผลการเรียน

งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่มที่ 4

วันศุกร์ที่ 13 เดือน ธันวาคม 2562
ได้เข้าร่วม งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่มที่ 4 ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

มอบทุนการศึกษา(ศูนย์โยเรแห่งประเทศไทย)

21 พ.ย 2562โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา (ศูนย์โยเรแห่งประเทศไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

เปิดภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาเปิดภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 10:33 น.)

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR