ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

ที่

รหัสประจำตัว

(8 หลัก)

ชื่อ –นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

สังกัดวัด

1

70541356

สามเณรกิตติศักดิ์  วิลัยเกษ

24 พฤศจิกายน 2541

คีรีวงศ์

2

70541364

สามเณรปฏิภาน ปลดทุกข์สิ้น

10 พฤศจิกายน 2541

คีรีวงศ์

3

70551423

สามเณรวิวรรธน์  แว่นแก้ว

21 สิงหาคม 2542

คีรีวงศ์

4

70571505

พระสุพจน์  ศรีจันทร์

22 สิงหาคม 2536

คีรีวงศ์

5

70571507

สามเณรณัฐดนัย  ชัยวงค์

26 พฤศจิกายน 2541

คีรีวงศ์

6

70571508

สามเณรภานุวัฒน์  ดวงแก้ว

26 ตุลาคม 2540

คีรีวงศ์

7

70571509

สามเณรสมยศ  ลักษณะวารี

24 กันยายน 2541

คีรีวงศ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 15:15 น.)