ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 สทศ.จัดทดสอบระดับชาติ"บี-เน็ต" น.ร.ปริยัติสามัญ400แห่ง Administrator 1166
102 กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ Administrator 1078
103 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา Administrator 1393
104 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ Administrator 1194
105 รายชื่อนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๙ Administrator 1313
106 สารจากผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา Administrator 1132
107 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 Administrator 1170
108 แจกแท็บเล็ต 14,500 เครื่องสามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรม Administrator 1004
109 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 Administrator 1075
110 พศ.กำหนดย้ายที่ทำการกลับพุทธมณฑล Administrator 1003
111 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา Administrator 1205
112 พุทธชยันตี มหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า Administrator 1055
113 ข่าวพนักงานศาสนการ ล่าสุด Administrator 3049
114 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Administrator 1147
115 โครงสร้างเวลาเรียน Administrator 1476
116 สอบถามคะแนน O-NET รายบุคคล Administrator 7494
117 การรายงานข้อมูล Administrator 1257
118 ปฎิทินการศึกษา 2555 Administrator 723
119 ผลสอบบาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ Administrator 1289
120 งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี Administrator 1096
121 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียนต่อ Administrator 1300
122 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนีบัตร Administrator 1767
123 ผลสอบ นักธรรมโท ๒๕๕๔ Administrator 1628
124 พศจ.นครสวรรค์ นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Administrator 1096
125 ผลสอบ นักธรรมเอก ๒๕๕๔ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ Administrator 1155
126 วันสอบ O-NET Administrator 1082
127 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 /2554 Administrator 1169
128 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ Administrator 1837
129 ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 5 Administrator 20922
130 กำหนดการสอบวัึดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ Administrator 3045
131 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร-คฤหัสถŒ์ เรียนป.ตรี Administrator 1245
132 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2555 Administrator 1337
133 เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2554 Administrator 978
134 โครงการปฎิบัติธรรมนักเรียน Administrator 1910
135 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2012) Administrator 23346
136 เกณฑ์มาตรฐานรอบ 3 Administrator 9737
137 ประวัติวันครู Administrator 1087
138 นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 14 มกราคม 2555 Administrator 1135
139 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี พ.ศ.2555 แก่ปวงชนชาวไทย Administrator 1153
140 สถานที่ติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา Administrator 1375
141 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554 Administrator 1072
142 ผลสอบ นักธรรมตรี ๒๕๕๔ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ Administrator 1428
143 หมายเลขโทรศัทพ์/โทรสาร ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Administrator 13542
144 คำขวัญวันเด็ก 2554 Administrator 926
145 คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบปี 2555 ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย Administrator 1186
146 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการ Administrator 1100
147 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง Administrator 1167
148 สำนักงาน พศ.ย้ายที่ทำการชั่วคราว Administrator 1048
149 จังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย Administrator 1024
150 24 กันยายน 2554 ช่วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมตลาดปากน้ำโพ Administrator 1271
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 4