ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 พุทธชยันตี มหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า Administrator 829
102 ข่าวพนักงานศาสนการ ล่าสุด Administrator 2791
103 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Administrator 926
104 โครงสร้างเวลาเรียน Administrator 1257
105 สอบถามคะแนน O-NET รายบุคคล Administrator 7147
106 การรายงานข้อมูล Administrator 1047
107 ปฎิทินการศึกษา 2555 Administrator 545
108 ผลสอบบาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ Administrator 1049
109 งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี Administrator 867
110 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียนต่อ Administrator 1093
111 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนีบัตร Administrator 1531
112 ผลสอบ นักธรรมโท ๒๕๕๔ Administrator 1397
113 พศจ.นครสวรรค์ นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Administrator 880
114 ผลสอบ นักธรรมเอก ๒๕๕๔ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ Administrator 936
115 วันสอบ O-NET Administrator 855
116 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 /2554 Administrator 941
117 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ Administrator 1606
118 ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 5 Administrator 20338
119 กำหนดการสอบวัึดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ Administrator 2557
120 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร-คฤหัสถŒ์ เรียนป.ตรี Administrator 1033
121 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2555 Administrator 1115
122 เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2554 Administrator 762
123 โครงการปฎิบัติธรรมนักเรียน Administrator 1556
124 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2012) Administrator 22071
125 เกณฑ์มาตรฐานรอบ 3 Administrator 8918
126 ประวัติวันครู Administrator 872
127 นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 14 มกราคม 2555 Administrator 906
128 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี พ.ศ.2555 แก่ปวงชนชาวไทย Administrator 911
129 สถานที่ติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา Administrator 1145
130 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554 Administrator 850
131 ผลสอบ นักธรรมตรี ๒๕๕๔ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ Administrator 1212
132 หมายเลขโทรศัทพ์/โทรสาร ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Administrator 13028
133 คำขวัญวันเด็ก 2554 Administrator 759
134 คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบปี 2555 ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย Administrator 971
135 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการ Administrator 886
136 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง Administrator 933
137 สำนักงาน พศ.ย้ายที่ทำการชั่วคราว Administrator 822
138 จังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย Administrator 800
139 24 กันยายน 2554 ช่วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมตลาดปากน้ำโพ Administrator 1026
140 แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง 2554 Administrator 1041
141 คีรีวงศ์วิทยาช่วยน้ำท่วม Administrator 831
142 ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมใน 16 เขตการศึกษา ทั้ง ร.ร. และมหาวิทยาลัย Administrator 854
143 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Administrator 1239
144 กำหนดการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554 Administrator 1072
145 การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2554 Administrator 1106
146 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ Administrator 1257
147 ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2554 Administrator 1094
148 แจกอุปกรณ์การเรียน Administrator 1462
149 พิธีฉลองเปรียญธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประจำปี 2554 Administrator 1105
150 ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 Administrator 967
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 4