ผลการเรียน

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี2562

พิธีรับใบประกาศนียบัตร
ให้แก่สามเณรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ.โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกเพิมเติม

 
kiriwong_QR