ผลการเรียน

มอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน

คุณมาติน คุณเอเลน และคุณดีแลน

ได้มามอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

และเยี่ยมชมสามเณรระหว่างทำการสอบจากประเทศอังกฤษ

คลิกเพิ่มเติม

 
kiriwong_QR