ผลการเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจัดพิธีปิด

โครงการฝึกหัดจิตรกรรมไทย ๑๐๐ ชม.

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ส่งสามเณรนักเรียนเข้าเรียนจิตรกรรมไทย

ณ.ศุนย์การเรียนรู้ ภูทอง ครบ ๑๐๐ ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 
kiriwong_QR