ผลการเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาแก่งลานนกยูง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการค้นคว้าสิ่งใหม่
และนำไปพัฒนาให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 17:45 น.)

 
kiriwong_QR