ผลการเรียน

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ฟาร์มจระเข้สามพราน และวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
จ.นครปฐม เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และได้รับประสบการณ์
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 17:51 น.)

 
kiriwong_QR