ผลการเรียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
 
เมื่อวัรที่ 16-18 ส.ค. 2561 สามเณรนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6
แข่งขันและทัศนศึกษษสัปเาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 18:23 น.)

 
kiriwong_QR