โครงการดื่มนมส่งเสริมสุขภาพ

ทุกวันพุธ โรงเรียนสนับสนุนให้สามเณรนักเรียนดื่มนม
เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 17:26 น.)