มอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว ประจำปีการศึกษา 2561

ถวายให้แก่สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 17:12 น.)