กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 18:17 น.)