ผลการเรียน

จากใจพี่ถึงน้อง

พระมหาวัฒชัย ฐิตญาโณ พร้อมครอบครัวศิษย์เก่าโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตหารเพล แด่น้องๆสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
  ทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาขอขอบพระคุณและทราบซึ่งใจเป็นอย่างมาก
ที่ยังรักและคิดถึงโรงเรียนแห่งนี้

 

 

 

 
kiriwong_QR