ผลการเรียน

กิจกรรมเดินขึ้นพระจุฬามณีเจดีย์ นมัสการหลวงพ่อมหาบุญรอด 2561

ทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้สามเณรนักเรียนทุกรูปได้
สักการะบูชาและขอพรให้เป็นสิริมงคล พร้อมลำรึกถึง
พระราชพรหมาจารย์ วิ. (บุญรอด ปญฺญาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ก่อตั้งวัดคีรีวงศ์และโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

 

 

 
kiriwong_QR