ผลการเรียน

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่     
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:42 น.)

 
kiriwong_QR