ผลการเรียน

อาจารย์สุภาพรรณพร้อมครอบครัวถวายเพล

อาจารย์สุภาพรรณพร้อมครอบครัวถวายเพล พระภิกษุและสามเณร
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ขอขอบคุณเเละอนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้  

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:16 น.)

 
kiriwong_QR