ผลการเรียน

บรรพชาสามเณร 10-05-61

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

ได้จัดบรรพชาสามเณรนักเรียนผู้เข้าเรียนใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:52 น.)

 
kiriwong_QR