สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2561
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
นักเรียนทุกรูปมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จึงทำให้การสอบครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ถวายน้ำปานะกับทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 เวลา 17:24 น.)