กิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดหลวงพ่อจ้อยและถ้ำบ่อยา 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ วัดศรีอุทุมพรและวัดถ้ำบ่อยา จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ด้านประวัติศาสตร์และการดำรงค์ชีวิต
การรักษาโรคของสมัยโบราณ ทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดศรีอุทุมพรและวัดเทพนิมิตทรงธรรม

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:44 น.)