กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านหนองจิกสี จ.พิจิตร 2560

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่
ณ บ้านหนองจิกสี จังหวัดพิจิตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จึงนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองจิกสี จ.พิจิตร

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:28 น.)