อาจารย์สมดีพร้อมครอบครัวถวายเพล

อาจารย์สมดีพร้อมครอบครัวถวายเพล พระภิกษุและสามเณร
 
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560   ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 
ขอขอบคุณเเละอนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 16:42 น.)