วิชาการงานอาชีพ(ภาคปฏิบัติ)

วิชาการงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการทำอาหาร

 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 15:53 น.)