กิจกรรมวันรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

ประจำปีการศึกษา 2560     ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 17:23 น.)